Invordering Lokale Overheden

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u brede ondersteuning bieden op het gebied van publiekrechtelijke invordering. Deze ondersteuning bieden wij u in de uitvoering, procesverbetering en in de aansturing. Wij kunnen ons daarnaast ook inzetten om alsnog uw oninbare vorderingen te innen.

Invorderen kan op vele manieren. Vanuit de praktijk is onze ervaring dat een korte en vernieuwende methodiek van invorderen ingezet moet worden om de belastingschuldige zijn verplichtingen na te laten komen. Gedurende het gehele invorderingstraject wordt altijd afgewogen welke maatregelen proportioneel en / of maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

Met de meest actuele kennis op het gebied van de geldende wet en regelgeving kunnen wij u ondersteunen in onder meer:
- Het gehele administratieve invorderingstraject
- Behandeling Kwijtschelding verzoeken
- Betekenen van hernieuwde bevelen
- Beslagopdrachten / uitvoeren van executiemaatregelen
- Massale beslaglegging bij Werkgevers, Banken en de Rijksbelastingdienst
- Beslaglegging middels automatische kentekenherkenning (ANPR)

Wij kunnen u ook adviseren over eventuele procesverbeteringen om het invorderingsproces zo efficiënt mogelijk in te richten en te laten verlopen.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening, klik dan hier voor onze contactgegevens.